Sverigevägen – inkörsporten till den svensk-tyska historien

Att Sverige och Tyskland har haft mycket med varandra att göra genom historien är inget nytt. Men visste du att det än idag finns en dedikerad ”Sverigeväg” genom Tysklands norra domäner? Schwedenstrasse bär dig fram genom svensktiden som varade från cirka 1630-1815. Temavägen bjuder på många valmöjligheter och bär dig via hansestäder som Greifswald, Stralsund och Wismar.

Krig och fred, kultur, handel och politik. 185 år av samröre formade vardagen på båda sidor av Östersjön. Tidsmässigt omfattade perioden viktiga skeenden som trettiåriga kriget, det svenska stormaktsväldets uppgång och fall, Preussens framväxt och Napoleonkrigen. För att lyfta östersjöområdets historiska gemenskap togs i början av 2000-talet initiativet till ett kulturhistoriskt och turistfrämjande samarbete. Resultatet blev Schwedenstrasse – en historisk temaväg som sträcker sig cirka 700 kilometer, från ön Rügen i norra Tyskland till Grossbeeren söder om Berlin, samt från Gadebusch i väster till Peenemünde i öster.

Tre vägval i kulturens tecken
Schwedenstrasse bjuder på flera valmöjligheter för den bilburna resenären. Denna kulturhistoriskt laddade temaväg är i själva verket tre vägar; Östvägen, västvägen och kustvägen.

Vad händer österut?
Östvägen täcker hela Vorpommern från kritklipporna på ön Rügens nordöstra del ända till Berlin. Efter att ha korsat det låglänta vorpommerska kustlandet en mjuk övergång till det kuperade landskapet i Uckermark. Det stora antalet skogar och sjöar runtomkring Berlin blir till välkomnande oaser till huvudstadens aldrig sinande puls.

Go West!
Västvägen börjar å sin sida tar sin början vid Wismarbukten med. Vid buktens södra strand ligger hamnstaden som gett bukten dess namn. Styr man kosan sydost når man så småningom den före detta svenska enklaven Neukloster. Vägen fortsätter genom böljande och sjörikt mecklenburgskt kulturlandskap som präglas av natursköna växlingar mellan skog och öppna landskap. Vägen tar även den oss så småningom till den tyska huvudstaden.

Kanske är du mer av en kustmänniska?
För dig som föredrar hav och kust är kustvägen mellan västmecklenurgska staden Gadebusch och ön Usedom ett måste. Vägen bjuder på en mångfald av de landskapstyper som kännetecknar den södra Östersjökusten – historiskt laddade platser, hamnstäder och sköna kuststäder omgärdade av tät urskog. Slutligen når du spetsen av ön Usedom som betraktas som den tyska svensktidens flagga.

Tre stopp på vägen:

Neukloster
Efter westfaliska freden 1648 föll småstaden Neukloster i svensk ägo. Efter drygt 150 år av svenskt styre, närmare bestämt 1803, ingick staden som säkerhet till ett lån som träffats mellan den dåvarande svenske kungen Gustav IV Adolf och hertigen av Mecklenburg-Schwerin. Först 100 år senare, år 1903, upphörde den stadgade återlösningsrätten och staden återgick en gång för alla i tysk ägo. Belägen vid sjön Neuklostersee har du både nära till vatten, grönska och arkitektur som stammar från 1200-talet.

Gadebusch
I närheten av Gadebusch ägde det för Sverige sista segerrika fältslaget under Stora nordiska kriget (1700-1721) rum. Under Karl XII:s tid i Turkiet fick generalen Magnus Stenbock i uppdrag att försvara de svenska besittningarna i norra Tyskland. Den 13 december 1712 hade danska trupper tagit Gadebusch. Efter en ilmarsch hade den svenska hären hade ryckt fram för att ta tillbaka staden. Det överlägsna svenska artilleriet skulle slutligen visa sig det danska motståndet övermäktigt. De flesta stupade på båda sidor begravdes på slagfältet. Några officerare fick sina gravar i och vid kyrkan i Gadebusch. Till minne av de stupade reste ”Kulturhistoriska föreningen 1712” en minnessten över slaget.

Läs mer på www.schwedenschlacht.de

Prenslau – Dominikanerklostret
Dominikanerklostret grundades 1275. Klosterkyrkan är ett tidigt gotiskt tegelbyggnadsverk och dess altare invigdes 1343. I klostret, som renoverades 1999, finns idag bland annat Uckermarks äldsta museum med sin Hackert-utställning.

Källa: www.schwedenstrasse.com

För mer information om Schwedenstrasse, besök schwedenstrasse.com